Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Vidovec

Datum objave: 07.06.2017

Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ( "Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) nakon provedenog drugog kruga glasovanja, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vidovec utvrdilo je da je za općinskog načelnika Općine Vidovec izabran BRUNO HRANIĆ, a za zamjenika općinskog načelnika izabran je DUBRAVKO ZAVRTNIK. 

 

Konačni rezultat izbora za općinskog načelnika Općine Vidovec možete preuzeti na sljedećem linku 

http://www.vidovec.hr/media/2996/kona%C4%8Dni-rezultati-izbora-za-op%C4%87inskog-na%C4%8Delnika-op%C4%87ine-vidovec.pdf

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva  Općine Vidovec 

Ksenija Flack-Makitan

<< Vrati se natrag