IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 07.10.2015

Temeljem odredbe članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 09/13 i 36/13), a u svezi odgovarajuće primjene Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 15. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC 

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) Općinsko vijeće Općine Vidovec na 02. Izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vidovec održane dana 07.10.2015. godine, d o n o s i

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članaka 31. i 65. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/13. i 36/13) te članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/15.)Općinsko vijeće Općine Vidovec, na 02. Izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vidovec održane dana 07.10.2015. godine, donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC

Na temelju članka 65. Statuta Općine Vidovec od 11. ožujka 2013.godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 09/13. i 36/13) i čl.6.-16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Vidovec(Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/15.), Općinskog izborno povjerenstvo Općine Vidovec kao povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vidovec, donosi

OBVEZNE UPUTE ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE MIJESNIH ODBORA OPĆINE VIDOVEC

Ostale obrasce vezane uz postupak kandidiranja na izborima za članove mjesnih odbora Općine Vidovec možete preuzeti ovdje:

VMO-OV-1

VMO-OV-2

Dodatne napomene uz obrasce VMO -OV-1 i VMO-OV-2

VMO-OV-3

VMO-OV-4

VMO-OV-5

VMO-OV-6

VMO-OV-8

VMO-OV-09

VMO-OV-10

VMO-OV-11

VMO-OV-12

VMO-OV-13

VMO-OV-14

VMO-OV-15

VMO-OV-16

VMO-OV-17

VMO-OV-18

 

 

 

<< Vrati se natrag