ISPLATA NAKNADA ZA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE – SUŠE

Datum objave: 15.01.2014

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. Općini Vidovec dodijeljen je iznos pomoći za štete nastale od suše u razdoblju od lipnja do kolovoza 2013. godine u ukupnom iznosu od 629.543,00 kn, što čini 7,52% od ukupno prijavljene štete. 

U razdoblju od 14. do 17. siječnja 2014. godine, Općina Vidovec će svim oštećenicima koji su prijavili štetu na poljoprivrednim usjevima i nasadima te predali zahtjev za naknadu štete doznačiti odgovarajući dio naknade na žiroračune ili tekuće račune koji su naznačeni u prijavama oštećenika. 

Dopis Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda možete vidjeti ovdje.

<< Vrati se natrag