DOK SE DRUGI HVALE MANJIM RAČUNIMA ZA ODVOZ SMEĆA STARAČKIM DOMAĆINSTVIMA, OPĆINA VIDOVEC ZA NJIH U POTPUNOSTI PODMIRUJE RAČUNE

Datum objave: 02.02.2019

Česta tema ovih dana je povišenje cijena odvoza komunalnog otpada. Općina Vidovec jedna je od rijetkih gdje je došlo do smanjenja cijene. U Općini Vidovec u potpunosti su oslobođeni plaćanja odvoza smeća svi samci, staračka domaćinstva od 65 godina nadalje kao i korisnici zajamčene minimalne naknade. Već niz godina provodi se selekcija otpada na kućnom pragu, a domaćinstvima je na raspolaganju mogućnost odvajanja otpada u pet različitih posuda i vreća. Zasigurno tome doprinosi i dobra suradnja  općine sa poduzećem Čistoća iz Varaždina koja odvozi smeće na području općine. Također se općina javila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša putem kojeg će se nabaviti posude za plastiku u vrijednosti preko 300.000 kuna  a i prošla je na natječaju za sredstva iz EU fondova (Operativni program konkurentnost i kohezija) u iznosu od 1,2 kuna koja će se iskoristi za edukaciju stanovništva u razvrstavanju otpada. Također se intezivno radi na traženju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta kojim će se žiteljima općine osigurati zbrinjavanje ostalog otpada koji se ne sakuplja putem gore navedenih postojećih posuda.

-Naš cilj je da Općina Vidovec preuzme primat kao zelena i energetski učinkovita općina a tome zasigurno doprinosi uz spomenute projekte i postavljenje LED rasvjete. Za cijelu općinu napravljen je projekt zamjene postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete a do sada je postavljeno 320 novih rasvjetnih tijela. Za ovu godinu se predviđa postavljanje još 70 novih rasvjetnih tijela-napomenuo je načelnik općine Bruno Hranić.

 

<< Vrati se natrag