BRUNO HRANIĆ PRIPREMIO 11 AMANDMANA ZA PLENARNU SJEDNICU ODBORA REGIJA U BRUXELLESU

Datum objave: 10.04.2015

Načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić idući tjedan putuje u Bruxelles, gdje će, kao član Odbora regija sudjelovati u radu 111. plenarne sjednice Odbora regija. U dva dana održavanja sjednice raspravljat će se o trinaest tema od značaja za lokalne vlasti.

Prvi dan započet će raspravom o Planu ulaganja i Europskom fondu za strateška ulaganja, nakon čega će se raspravljati o poboljšanju provedbe Teritorijalnog programa EU –a 2020., provedbi Bijele knjige o prometu iz 2011., budućnosti sektora mliječnih proizvoda, cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi, prilikama za učinkovito korištenje resursa u građevinskom sektoru, boljoj zaštiti morskog okoliša te o glavnim izazovima Odbora regija u razdoblju 2014-2015. godine.

Drugi dan plenarne sjednice nastavit će s raspravom o prioritetima Odbora regija, o  mogućnostima bolje komunikacije između europskih institucija, o lokalnoj i regionalnoj podršci pravednoj trgovini u Europi te o mogućnostima za uspostavu dostojnog života za sve kroz zajedničke vizije i djelovanje.

U sklopu prvog dana Plenarne sjednice, Hranić će iznijeti 11 amandmana na mišljenje izvjestitelja Csabe Borbolyja (EPP) „ Prilike za učinkovito korištenje resursa u građevinskom sektoru“. U spomenutim amandmanima Hranić napominje da su  lokalne i regionalne vlasti ključni  partneri u promicanju veće učinkovitosti korištenja resursa u građevinskom sektoru koji pozitivno  utječu na okoliš, klimu , gospodarstvo i društvo. Sukladno tome, lokalne i regionalne vlasti imaju  i ključnu ulogu u smanjenju negativnih utjecaja prilikom gradnje objekata na okoliš, jer unutar svoje nadležnosti mogu razvijati  odgovarajuće mjere  i provoditi strategije  radi pružanja potpore učinkovitijem korištenju resursa, provođenjem pažljive procjene lokalnih elemenata i aspekata.  

<< Vrati se natrag