Bruno Hranić, na seminaru o „Jačanju veza između akademskih zajednica i poslovnih subjekata za postizanje ekonomskog rasta“ u Francuskoj

Datum objave: 13.11.2015

Načelnik Općine Vidovec i član predsjedništva Odbora regija Bruno Hranić otputovao je  u srijedu 11. studenog, u francuski gradić Le Mans gdje se održavao dvodnevni seminar o „Jačanju  veza između akademskih zajednica i poslovnih subjekata za postizanje ekonomskog rasta“ .

Na spomenuti seminar, Hranić je otputovao kao član ECON povjerenstva u Odboru regija EU koje je nadležno za gospodarsku, monetarnu i  industrijsku politiku, politiku za malo i srednje poduzetništvo

gospodarsko upravljanje, unutarnje tržište, međunarodnu trgovinu i carinu, tržišno natjecanje i politiku državnih potpora.

U dva dana održavanja seminara, sudionicima se nastojala naglasiti važnost istraživanja i inovacija te važnost uspostavljanja suradnje između akademskih zajednica i poslovnih subjekata kao ključnih čimbenika za postizanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta, posebice u manjim sredinama. Sudionicima je također prezentiran konkretan primjer suradnje sveučilišta i poduzeća te rezultati postignuti njihovom suradnjom.

<< Vrati se natrag