16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Datum objave: 27.05.2015

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 09/13 i 36/13) i članka 12.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 09/2013., 36/2013., 08/2014),

 s a z i v a m

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 01.lipnja 2015.godine, ponedjeljak, s početkom u 19,00 sati 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

 Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Rasprava o potencijalnoj izgradnji bioplinskog postrojenja u Općini Vidovec,

  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2014. godinu,
  3.  a)    Prijedlog Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture na  području Općine Vidovec za 2014. godinu,

       b) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2014. godinu,

       c) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2014. godinu,

4.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2014. godinu

5.  Izvještaj o obavljenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“ i osnivanju „PPS KLUBA“ VARAŽDINSKA REGIJA

7.  Razno

Materijale dostavljamo uz poziv.

U slučaju spriječenosti molimo Vas da svoj izostanak opravdate na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka 099/435 2855.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec
Predsjednik
Zdravko Pizek v.r.

<< Vrati se natrag