15. SJEDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 23.04.2015

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

 

s a z i v a m

15.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   29.  travnja 2015.  godine,  srijeda,  s početkom u 19,00 sati

           Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv Vida 9.

 

           Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec,

2. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora,

3.  a) Nacrt Revizije procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i

                okoliša za područje općine Vidovec,

     b) Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja,

4.   a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Vidovec za 2014. godinu,

      b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Vidovec u 2015. godini

5. Plan zaštite od požara Općine Vidovec,

6. Prijedlog Strategije razvoja Općine Vidovec za razdoblje 2014. – 2020.godine,

7. Razno

 

Materijale dostavljamo uz  poziv.

U slučaju spriječenosti molimo Vas da svoj izostanak opravdate na broj telefona Općine Vidovec

741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                        Zdravko Pizek 

<< Vrati se natrag