Škole i vrtić

Osnovna škola Vidovec

Na području Općine Vidovec nalaze se dvije osnovne škole i to Osnovna škola Vidovec sa Područnom školom u Nedeljancu, te Osnovna škola u Tužnom.

    undefined

                                                                                                                                                                                   

Ravnatelj: Predrag Mašić, dipl.pedagog
Adresa: Školska 4, 42205 Vidovec
Tajništvo: (042) 741 307
Zbornica: (042) 741 555
Ured: (042) 741 617

Osnovna škola Tužno

undefined

                                                                                                                 

                                                                                                                  

Ravnatelj: Jasna Brdar, dipl.pedagog
Adresa: Varaždinska ulica 16,Tužno, 42242 Radovan
Tajništvo: (042)747 600,747 997

Područna škola Nedeljanec

undefined

                                                                              

Adresa: Varaždinska 108, 42205 Nedeljanec
Telefon: (042) 744 320

Dječji vrtić "Škrinjica"

Slavica Koščak, ravnateljica

Martina Bistrović, predsjednica Upravnog vijeća

Adresa: Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec

Telefon: 042 741 766