Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Raspored odvoza komunalnog otpada u 2017.

http://cistoca-vz.hr/content/raspored2017/Vidovec.pdf

 

Cjenik usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

http://cistoca-vz.hr/content/Cjenici_PDV/VidovecPDV.pdf