Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Raspored odvoza komunalnog otpada u 2019.

 http://cistoca-vz.hr/content/Raspored-2019/Vidovec_2019.pdf

 

 

 

Cjenik usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

http://cistoca-vz.hr/content/Cjenici_2018_od_01.07.2018./Cjenik%20Vidovec.pdf