Koncesionari

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije-dimnjačarski poslovi.doc 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Dokumentacija za nadmetanje

 

Dimnjačarski poslovi

 

Dimnjačarstvo Valjak d.o.o.
Telefon: 042/731-304
Fax: 042/731-304
E-mail: dimnjacarstvo.valjak@gmail.com


Stjepan Valjak

Mobitel: 091 430 9196
Mario Valjak
Mobitel: 099 202 4430Cjenik dimnjačarskih  usluga
Cjenik dimnjačarskih usluga 1

Cjenik dimnjačarskih usluga 2

Cjenik dimnjačarskih usluga 3

Prijevoz pokojnika

 Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

Danom 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15), prestala je važiti koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Vidovec  tvrtki 5 P International d.o.o., Varaždinska cesta 23, Koprivnica.

Slijedom gore navedenog, obavještavaju se mještani Općine Vidovec da se za usluge prijevoza pokojnika mogu obratiti svakom registriranom pogrebniku koji udovoljava odredbama članka 4. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koji upućuje na slijedeće:

„Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.“

Cjenik usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Vidovec

Pogrebne usluge

 Cjenik pogrebnih usluga-groblje Vidovec