4. sjednica vijeća

  • Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća 28.10.2013..docx
    Datum objave: 28.10.2013 Preuzmi
  • Odluke sa 4. sjednice, objedinjene (2013).docx
    Datum objave: 28.10.2013 Preuzmi
  • Poziv na 4. sjednicu (2013).docx
    Datum objave: 23.10.2013 Preuzmi