19. sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec

 • Proračun Općine Vidovec za 2020. godinu.pdf
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije.docx
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program utroška naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2020.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program utroška naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2020. godinu.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020 . godinu.docx
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Plan razvojnih programa Općine Vidovec od 2020. do 2022. godine.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2020..docx
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2020 godini.docx
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Plan davanja koncesija za 2020 godinu.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima zamjenika načelnika Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 28.11.2019 Preuzmi
 • Poziv na 19. sjednicu.docx
  Datum objave: 23.11.2019 Preuzmi