12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec

  • Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice OV - konačno.docx
    Datum objave: Preuzmi
  • ODLUKE I ZAKLJUČCI SA 12 SJEDNICE VIJEĆA 03. 12. 2018 - OBJEDINJENI.docx
    Datum objave: Preuzmi
  • Poziv na 12 sjednicu.docx
    Datum objave: 27.11.2018 Preuzmi