Javna rasprava - izmjene i dopune Prostornog plana

 • Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostornog plana.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • Naslov i sadržaji.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Naslov i sadržaji, sažetak.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Obrazloženje, sažetak.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Obrazloženje.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Odredbe.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K1 Korištenje i namjena površina HTRS.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K2 Infrastrukturni sustavi.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K4-1 GP Budislavec, Vidovec, Domitrovec, Šijanec, Krkanec, Papinec HTRS.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K4-2 GP Cargovec, Zamlaća, Prekno, Nedeljanec HTRS.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K4-2a GP Cargovec, Nedeljanec dio HTRS.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • K4-3 GP Tužno HTRS.pdf
  Datum objave: Preuzmi