Proračun

 • Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini.docx
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU-3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019_.docx
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa u 2019..docx
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2019.doc
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019..doc
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.docx
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2019.docx
  Datum objave: 02.05.2019 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU- 4 . RAZINA.PDF
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU- WORD.RTF
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU- EXCEL.XLS
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018..doc
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. - kopija.doc
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018..docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018..docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DR. DJELATNOSTIMA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018..doc
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • odluka o prihvaćanju IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DR. DJELATNOSTIMA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018..doc
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2018..docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • ODLUKA O PRIHVĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2018. - kopija.docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018 godinu.docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • Izvještaj o izvršenju Programa utroška naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • Izvještaj o izvršenju Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa u 2018 .docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU.docx
  Datum objave: 07.03.2019 Preuzmi
 • KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU.pdf
  Datum objave: 25.02.2019 Preuzmi
 • Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6. .xls
  Datum objave: 25.02.2019 Preuzmi
 • BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU.pdf
  Datum objave: 25.02.2019 Preuzmi
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01.-31.12.2018..pdf
  Datum objave: 14.02.2019 Preuzmi
 • Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.6. - OPĆINA VIDOVEC 2018..xls
  Datum objave: 14.02.2019 Preuzmi
 • BILJEŠEKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01.-31.12.2018..pdf
  Datum objave: 14.02.2019 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.PDF
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018..doc
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2018..doc
  Datum objave: Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018..docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2018..docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020..docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 1. Izmjene Programa utroška naknade za nezakonito izgrađene zgrade.docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 1. Izmjene Programa utrošk naknad za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • 1. Izmjene Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa u 2018..docx
  Datum objave: 20.12.2018 Preuzmi
 • PRORAČUN OPĆINE VIDOVEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU.PDF
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima-2019.doc
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi-2019.doc
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program utroška naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program utroška naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2019.docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019_.docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program o utrošku sredstava vodnog doprinosa u 2019..docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2019.docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vidovec za 2019..docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.docx
  Datum objave: 04.12.2018 Preuzmi
 • PRIJEDLOG 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.- 3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 14.12.2018 Preuzmi
 • PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021.GODINU- 3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 12.11.2018 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE.PDF
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine- OPĆINA I DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA 6. RAZINA. - gotovo.PDF
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu- pdf.pdf
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020..docx
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 01.01.-30.06.2018..pdf
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- 3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- 6. RAZINA. PDF.PDF
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2018..doc
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018..doc
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2018..docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020..docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018..docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Program o utrošku sredstava vodnog doprinosa u 2018..docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Program-utroška-naknade-za-prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Program-utroška-naknade-za-nezakonito-izgrađene-zgrade-2018.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017.- 6. RAZINA.PDF
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017.- 4. RAZINA.PDF
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Obrazloženje uz god.izvještaj o izvršenju proračuna za 2017..pdf
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017. GODINU.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja za 2017.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017..docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Izvršenje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja za 2017..docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • ODLUKA o raspodjeli rezultata ZA 2017..doc
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIDOVEC I PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 2017. GODINU SA BILJEŠKAMA.pdf
  Datum objave: 23.02.2018 Preuzmi
 • KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIDOVEC I PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 2017. GODINU.xls
  Datum objave: 23.02.2018 Preuzmi
 • IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA.pdf
  Datum objave: 23.02.2018 Preuzmi
 • OPĆINA VIDOVEC- FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU SA BILJEŠKAMA.pdf
  Datum objave: 15.02.2018 Preuzmi
 • Financijski izvještaji Općine Vidovec za 2017.xls
  Datum objave: 15.02.2018 Preuzmi
 • PRORAČUN OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2019. I 2020. GODINU.PDF
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2018..doc
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018.doc
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2018..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2018..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2017..doc
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017..doc
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2017..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2017. godinu- 3. razina.PDF
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU.pdf
  Datum objave: 13.11.2017 Preuzmi
 • PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2018. GODINU-6. RAZINA.pdf
  Datum objave: 13.11.2017 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01-30.06.2017_.pdf
  Datum objave: 25.09.2017 Preuzmi
 • Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu.docx
  Datum objave: 13.09.2017 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01.-30.06.2017.- 6. RAZINA.PDF
  Datum objave: 13.09.2017 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01.-30.06.2017.- 4. RAZINA.PDF
  Datum objave: 13.09.2017 Preuzmi
 • Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu.docx
  Datum objave: 05.07.2017 Preuzmi
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vidovec za 2016. godinu- 6. razina.PDF
  Datum objave: 05.07.2017 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2016.- 4. RAZINA.PDF
  Datum objave: 05.07.2017 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017. GODINU- 6. RAZINA.pdf
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017. GODINU- 3. RAZINA.pdf
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Proračun Općine Vidovec za 2017-6-razina.pdf
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Proračun Općine Vidovec za 2017-3-razina.pdf
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2017..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Konsolidirani izvještaj proračuna Općine Vidovec za radoblje 01.01-31.12.2016..pdf
  Datum objave: 17.02.2017 Preuzmi
 • Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Općine Vidovec za razdoblje 01.01.-31.12.2016..PDF
  Datum objave: 17.02.2017 Preuzmi
 • Izvještaji Proračuna Općine Vidovec za razdoblje 01.01.-31.12.2016..pdf
  Datum objave: 17.02.2017 Preuzmi
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Vidovec za razdoblje 01.01.-31.12.2016.PDF
  Datum objave: 17.02.2017 Preuzmi
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2017..doc
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017..doc
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. 2017..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Projekcije DV Škrinjica 2018 2019 Razina 2 22.11.2016.pdf
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • DV ŠKRINJICA Financijski plan 2017. godina 3 Razina 22.11.2016.pdf
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • DV ŠKRINJICA Financijski plan 2017 godina 6 Razina 22.11.2016.pdf
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2016.- 6. RAZINA.PDF
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2016.- 3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE programa održavanja komunalne infrastrukture ZA 2016..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2016..doc
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2016..doc
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.- 2018..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • 2. IZMJENE I DOPUNE programa gradnje objekata i uređaja ZA 2016..docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Dopis uz prijedlog proračuna 2017.docx
  Datum objave: 14.11.2016 Preuzmi
 • PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017. SA PRORAČUNSKIM KORISNIKOM DJ. VRTIĆEM- 3. RAZINA.PDF
  Datum objave: 14.11.2016 Preuzmi
 • PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2017. SA PRORAČUNSKIM KORISNIKOM DJ. VRTIĆEM.PDF
  Datum objave: 14.11.2016 Preuzmi
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE- 4. RAZINA.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2016. GODINU.pdf
  Datum objave: 03.06.2016 Preuzmi
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA 2015..PDF
  Datum objave: Preuzmi
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2015..pdf
  Datum objave: 11.02.2016 Preuzmi
 • Tablice uz financijske izvještaje 01.01.-31.12.2015..pdf
  Datum objave: 11.02.2016 Preuzmi
 • Bilješke za financijske izvještaje 01.01.-31.12.2015..pdf
  Datum objave: 11.02.2016 Preuzmi
 • Proračun 2016 - 6. razina.PDF
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • Proračun 2016 - 4. razina.PDF
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2016.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • Projekcije Proračuna za 2017. i 2018..PDF
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • PRORAČUN 2016 godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • Programa javnih potreba u kulturi za 2016.doc
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016.doc
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. Rebalans proračuna 2015 - 6.razina.PDF
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. Rebalans proračuna 2015 - 4. razina.PDF
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.doc
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015.docx
  Datum objave: 30.11.2015 Preuzmi
 • Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2014 godinu.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2014. godinu.pdf
  Datum objave: 01.06.2015 Preuzmi
 • Izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje 1.1.-31.03.2015., Izvještaj o obvezama.xls
  Datum objave: 01.04.2015 Preuzmi
 • Tablice uz obvezne Bilješke uz financijske izvještaje za 2014.xls
  Datum objave: Preuzmi
 • Bilješke uz financijske izvještaje 2014..doc
  Datum objave: 16.02.2015 Preuzmi
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01 do 31.12.2014.xls
  Datum objave: Preuzmi
 • Proračun Općine Vidovec za 2015. godinu.pdf
  Datum objave: 28.11.2014 Preuzmi
 • 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2014 godinu .pdf
  Datum objave: 28.11.2014 Preuzmi
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.pdf
  Datum objave: 26.09.2014 Preuzmi
 • 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2014. godinu na 6. razini.PDF
  Datum objave: 29.05.2014 Preuzmi
 • 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2014 godinu.pdf
  Datum objave: 29.05.2014 Preuzmi
 • Proračun Općine Vidovec za 2014 godinu.pdf
  Datum objave: 26.11.2013 Preuzmi
 • Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.pdf
  Datum objave: 14.11.2013 Preuzmi