Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

 • Program raspolaganja - 1. dio.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Program raspolaganja - 2.dio.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vidovec-karte.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • OBRAZAC-prigovora-na-prijedlog-Programa-raspolaganja.docx
  Datum objave: Preuzmi