Dokumentacija

 • ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE - 2016..doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE.doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi
 • ODLUKA O USTROJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA.doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE CJENIK STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA.doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi
 • PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU.doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi
 • PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA.doc
  Datum objave: 20.01.2016 Preuzmi