Mjesni odbori Općine Vidovec

 • Mjesna samouprava tablica - Općine Vidovec.xlsx
  Datum objave: Preuzmi
 • rješenje o biračkim mjestima-mjesni odbori.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • IZMJENA I DOPUNA ODLUKE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • OBVEZATNE UPUTE ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • ODLUKA O POTREBNOM BROJU POTPISA BIRAČA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • OSTALI OBRASCI
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-1-Prijedlog liste kandidata za članove.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-2- Prijedlog kandidacijske liste grupe birača.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • Dodatne napomene uz obrasce VMO-OV-1 i VMO-OV-2.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-3- Popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-4- Očitovanje i Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OVL-5-Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-6.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-8-Ovjera očitovanja o prihvatu kandidature za člana vijeća MO.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-9-IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-10-IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICA.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-11- Zapisnik o radu biračkog odbora - mjesni odbori.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-12- Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva - Mjesni odbori.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-13-Listić - mjesni odbor Nedeljanec-Prekno.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-14-Listić - mjesni odbor Cargovec-Zamlača.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-15-Listić - mjesni odbor Vidovec.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-16- Listić-Domitrovec Budislavec.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-17- Listić - Mjesni odbor Tužno.doc
  Datum objave: Preuzmi
 • VMO-OV-18 OBVEZATNE UPUTE BIRAČKIM ODBORIMA.docx
  Datum objave: Preuzmi