Donacije i sponzorstva

 • Godišnje izvješće nezavisnog vijećnika- David Šantek.pdf
  Datum objave: 22.02.2019 Preuzmi
 • Godišnje izvješće nezavisnog vijećnika- Zdravko Klopotan.pdf
  Datum objave: 22.02.2019 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj člana predstavničkog tijela JLS izabranog s liste grupe birača_INES PAVLEKOVIĆ.pdf
  Datum objave: 21.02.2019 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj Udruge umirovljenika 2018.xls
  Datum objave: 11.02.2019 Preuzmi
 • POPIS DONACIJA I SPONZORSTVA OPĆINE VIDOVEC U 2018 .doc
  Datum objave: 07.01.2019 Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama za nezavisnog vijećnika Zdravka Klopotan od 01.01. do 30.06..pdf
  Datum objave: 12.07.2018 Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama nezavnisnog vijećnika Davida Šantek_od 01.01. do 30.06..jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama za nezavisnu vijećnicu Ines Pavleković od 01.01. do 30.06.2018.pdf
  Datum objave: 11.07.2018 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj nezavisnog vijećnika Zdravka Klopotan.pdf
  Datum objave: 23.02.2018 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj nezavisnog vijećnika Davida Šanteka.pdf
  Datum objave: 20.02.2018 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj nezavisne vijećnice Ines Pavleković.pdf
  Datum objave: 19.02.2018 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj Udruge umirovljenika Općine Vidovec 2017.xls
  Datum objave: 09.02.2018 Preuzmi
 • Popis donacija i sponzorstva Općine Vidovec u 2017.doc
  Datum objave: 05.01.2018 Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama od 01.01. do 31.12.2017._Dubravko Zavrnik.jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.12.2017._Dubravko Zavrtnik.jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • Naši umirovljenici.pdf
  Datum objave: 24.11.2017 Preuzmi
 • Obavijest o donacijama za period 01.01.-30.06.2017.-nezavisni vijećnik Zdravko Klopotan.jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • Obavijest o donacijama za period 01.01.-30.06.2017. -nezavisni vijećnik David Šantek.jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • Objavijest o donacijama za period 01.01.-30.06.2017. -nezavisna vijećnica Ines Pavleković.jpg
  Datum objave: Preuzmi
 • godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01-31.12.2016_Dubravko Zavrtnik.pdf
  Datum objave: 21.02.2017 Preuzmi
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA UDRUGE UMIROVLJENIKA OPĆINE VIDOVEC 2016..doc
  Datum objave: 01.02.2017 Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj Udruge umirovljenika Općine Vidovec 2016.xls
  Datum objave: 01.02.2017 Preuzmi
 • POPIS DONACIJA I SPONZORSTVA OPĆINE VIDOVEC za radoblje od 01.01. do 31.12. 2016.pdf
  Datum objave: 16.01.2017 Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu pol.djelovanja 01.01.-30.06.2016_Dubravko Zavrtnik.PDF
  Datum objave: 06.07.2016 Preuzmi
 • PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016_nezavisni vijećnik Dubravko Zavrtnik.doc
  Datum objave: 29.02.2016 Preuzmi
 • Izvješće o primljenim donacijama za potpru pol. djelovanja_Dubravko Zavrtnik.jpeg
  Datum objave: Preuzmi
 • Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2015. Dubravko Zavrtnik.jpeg
  Datum objave: Preuzmi
 • Donacije.pdf
  Datum objave: 31.12.2015 Preuzmi