Akti općinskog načelnika

 • Plan prijma 2018..pdf
  Datum objave: 29.12.2017 Preuzmi
 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za 2016. godinu.docx
  Datum objave: 23.03.2017 Preuzmi
 • Plan prijma 2017.docx
  Datum objave: 13.01.2017 Preuzmi
 • PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2017. GODINU.doc
  Datum objave: 30.12.2016 Preuzmi
 • FP1 Proces izrade i donošenja proračuna.doc
  Datum objave: 09.11.2016 Preuzmi
 • P1 Proces naplate prihoda.doc
  Datum objave: 09.11.2016 Preuzmi
 • IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA 2016.docx
  Datum objave: 09.12.2016 Preuzmi
 • Pravilnik o provedbi postupka bagatelne vrijednosti Vidovec .doc
  Datum objave: 01.09.2016 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju člana u Partnersko vijeće za izradu i provedbu Županijske razvojne strategije Varaždinske županije 2014-2020.jpeg
  Datum objave: Preuzmi
 • Odluka o pokretanju postupka.docx
  Datum objave: 21.01.2016 Preuzmi
 • PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2016. GODINU.doc
  Datum objave: 31.12.2015 Preuzmi
 • PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JUO OPĆINE VIDOVEC ZA 2016. GODINU.doc
  Datum objave: 30.12.2015 Preuzmi
 • GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA.doc
  Datum objave: 28.12.2016 Preuzmi
 • SUSRET STARE I NOVE EUROPE ZA RAZGOVOR O BUDUĆNOSTI GRAĐANA EU (O&N2EU).doc
  Datum objave: 21.09.2015 Preuzmi
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Škrinjica.doc
  Datum objave: 20.03.2015 Preuzmi
 • PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2015. GODINU.doc
  Datum objave: 31.12.2014 Preuzmi
 • ODLUKA O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC.docx
  Datum objave: 31.05.2014 Preuzmi
 • Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za zaštitu potrošaća .doc
  Datum objave: 10.02.2014 Preuzmi
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec za 2014. godinu.doc
  Datum objave: 27.01.2014 Preuzmi
 • Plan prijma u službu u JUO Općine Vidovec za 2014. godinu.doc
  Datum objave: 15.01.2014 Preuzmi
 • PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2014. GODINU.doc
  Datum objave: 31.12.2013 Preuzmi
 • Natječaj za stipendije za 2013-2014 godinu.docx
  Datum objave: 28.10.2013 Preuzmi
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 08.04.2013 Preuzmi
 • Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec za 2013. godinu.doc
  Datum objave: 07.01.2013 Preuzmi
 • PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2013. GODINU.doc
  Datum objave: 31.12.2012 Preuzmi
 • Plan nabave za 2013. godinu.docx
  Datum objave: 03.12.2012 Preuzmi
 • Odluka o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega na području Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 18.10.2012 Preuzmi
 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca.doc
  Datum objave: 24.05.2012 Preuzmi